Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný.
Informace

Proč nakupovat na Belaroma.cz?
  • výběr pouze z kvalitního značkového zboží a originálů
  • vše skladem, zboží expedujeme ihned!
  • při objednávce nad 3.000 Kč poštovné a balné ZDARMA!
  • v případě potřeby Vám rádi poradíme s výběrem zboží


Belaroma.cz také doporučuje:
- www.belaroma.cz
- www.mr-software.cz
- www.onlineholiday.cz
- www.SuperGamesky.cz
- www.YouGames.cz
- www.GamesTube.cz
- www.GammingZone.cz

www.yougames.cz - hraj online hry zdarma
belaroma.cz na Facebooku

belaroma.cz - shop - obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Právní vztahy založené uzavřením kupní smlouvy ke zboží nabízenému na internetovém serveru shop.belaroma.cz (dále také virtuální obchod) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, konkrétně ustanoveními §588 an. a §52 an.
2. Požadované zboží si kupující vybírají z nabídky virtuálního obchodu a to postupem popsaným na tomto serveru formou kliknutí na příslušné kolonky.
3. Každé jednotlivé zboží nabízené ve virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání, které budou kupujícímu vyčísleny v potvrzení jeho objednávky. Ceny pro jednotlivé zboží jsou platné po dobu jednoho dne a jsou aktualizovány denně. Platné ceny jsou vždy uvedeny na internetovém serveru.
4. Kupní smlouva ke zboží nabízenému ve virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky, které zašle provozovatel internetového obchodu (dále jen: „prodávající“) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující vyplněním a odesláním objednávky přes internetový server shop.belaroma.cz stvrzuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a jeho objednávka je závazná.
5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky zašle prodávající kupujícímu formou elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení jeho objednávky, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k používání jeho e-mailové adresy pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího; tento souhlas může kupující kdykoliv vzít zpět a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: shop@belaroma.cz.
6. Zboží bude dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pouze pro území ČR). V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se bude na skladě. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
7. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy a to na dobu 10 let od prvé objednávky. S tímto kupující souhlasí. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze (zrušení jeho registrace) e-mailem na adrese shop@belaroma.cz.

II. Platební podmínky, doručení zboží

1. Kupní cenu za zboží může lze uhradit jedním z následujících způsobů, uvedených ve formuláři objednávky virtuálního obchodu:
  a) v hotovosti při převzetí zboží ve studiu belaroma na adrese Nádražní 165, 252 46, Vrané nad Vltavou
  b) bankovním převodem předem před doručením zboží na účet prodávajícího uvedený na internetovém serveru shop.belaroma.cz
  c) v hotovosti držiteli poštovní licence-oproti převzetí zboží od držitele poštovní licence - Česká pošta tzv. dobírkou
  d) PPL CZ - DOBÍRKA v hotovosti nebo platební kartou při převzetí (PPL Cash or Credit card On Delivery)
2. Balné je zahrnuto v ceně zboží. Poštovné je počítáno dle váhy zásilky a jeho výše je zobrazena před potvrzením objednávky. V případě objednávky zboží, jehož celková kupní cena bude vyšší než 3000,- Kč, nebude poštovné účtováno.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání). Je-li zboží zároveň vraceno, musí jej kupující vrátit prodávajícímu kompletní v originálním a neporušeném obalu a s dokladem o koupi.
2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu bude doručeno jiné zboží, než si objednal nebo pokud zboží nebude doručeno do 15 pracovních dnů po objednání.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.
5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu a musí být prodávajícímu doručen.

IV. Reklamace

1. Prodávající poskytuje na zboží dvouletou záruční lhůtu, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit následující podmínky:
a) reklamované zboží, je nutné vrátit prodávajícímu kompletní v původním obalu společně s fakturou-daňovým dokladem, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení;
b) vhodné je přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady;
c) reklamované zboží je nutné doručit na adresu: Běla Romová (studio belaroma), U Elektrárny 746, Vrané nad Vlatavou, 252 46. 
d) reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození zboží došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce-v případě zjevného poškození zboží při přebírání doporučujeme kupujícímu takové zboží nepřevzít s poukazem na jeho poškození), při neodborném zacházení nebo používání zboží jiným způsobem než je uveden v návodu k němu.
2. Po obdržení reklamace bude prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a bude ho průběžně informovat o průběhu reklamace.
3. Reklamované zboží neodesílejte na dobírku, NEBUDE PŘIJATO.

V. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatelem virtuálního obchodu shop.belaroma.cz a tedy prodávajícím je fyzická osoba Běla Romová, se sídlem U Elektrárny 746, 252 46, Vrané nad Vltavou, IČO: 69094926.
2. Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek platná a účinná.
3. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.8.2010.